Trong suốt hành trình hoạt động và phát triển, AZ Group không ngừng tìm kiếm những thành viên giúp chúng tôi hoàn thiện sứ mệnh của mình trong lĩnh vực bất động sản. Hãy trở thành một phần trong cộng đồng nhân tài của chúng tôi

VỊ TRÍ
PHÒNG BAN
CÔNG TY
NGÀY ĐĂNG
Nhân viên triển khai 2D
Nhân viên kỹ thuật
AZ Home
20/12/2021
Quản lý dự án
Trưởng phòng
AZ Architects
11/10/2021
Quản lý dự án xây dựng
Giám đốc kỹ thuật
AZ Construction
14/08/2021