Skip to main content

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Đầu tư AZGroup (MSDN: 0314809095, do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp lần đầu ngày 03/01/2018) (“Công ty AZGroup”) trân trọng gửi tới Các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan Báo chí, Quý Khách hàng, đối tác, cổ đông và người lao động lời chào và lời chúc sức khoẻ.

Công ty AZGroup trân trọng thông báo về việc “Huỷ bỏ Giấy xác nhận sở hữu cổ phần, xoá tên khỏi danh sách cổ đông của Công ty, hủy bỏ Hợp đồng lao động trái pháp luật đối với ông Lê Ngọc Lâm và các cá nhân liên quan” như sau:

Ngày 15 tháng 8 năm 2023, Hội đồng quản trị có thông báo số 1508/TB – HĐQT-AZG ngày 15 tháng 8 năm 2023 về việc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số…/2023/NQ-ĐHĐCĐ-AZG ngày …tháng 4 năm 2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số …./2023/NQ-HĐQT-AZG ngày …tháng 4 năm 2023 không có hiệu lực pháp luật.

Ngày 15 tháng 8 năm 2023, Tổng giám đốc có thông báo số 1508/TBTGĐ – AZG ngày 15 tháng 8 năm 2023 về việc Huỷ bỏ Giấy xác nhận sở hữu cổ phần, xoá tên khỏi danh sách cổ đông của Công ty đối với ông Lê Ngọc Lâm, hủy bỏ Hợp đồng lao động trái pháp luật đối với các ông Lê Ngọc Lâm, Trương Anh Huy, Quách Hoàn Tùng.

Nay, xem xét các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty AZGroup thông báo đến toàn thể nhân viên, Quý đối tác, nhà đầu tư, các cơ quan, tổ chức nội dung sau:

  1. Công ty xoá tư cách cổ đông đối với ông Lê Ngọc Lâm, đồng thời xoá tên và thông tin cá nhân của ông Lê Ngọc Lâm tại Sổ đăng ký cổ đông của Công ty ngày 19 tháng 6 năm 2023 từ ngày 16 tháng 8 năm 2023.
  2. Công ty huỷ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số 01/2023/GCNCP-AZG ngày 19 tháng 6 năm 2023 mang tên ông Lê Ngọc Lâm;
  3. Khôi phục toàn bộ tư cách cổ đông đối với ông Nguyễn Đức Anh tương ứng với toàn bộ số cổ phần đã huỷ chuyển nhượng cho ông Lê Ngọc Lâm từ ngày 16 tháng 08 năm 2023 theo Thư thông báo của ông Nguyễn Đức Anh đề ngày 14 tháng 8 năm 2023.
  4. Hủy toàn bộ Hợp đồng lao động, Thử việc đã ký giữa Công ty và ông Lê Ngọc Lâm, ông Trương Anh Huy, ông Quách Hoàn Tùng do ký kết không đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Công ty tiến hành truy thu lại toàn bộ các khoản tiền lương mà 03 cá nhân trên đã nhận không đúng pháp luật và Điều lệ công ty.
  5. Mọi hành vi giao dịch chuyển nhượng cổ phần liên quan đến Cổ phần của Công ty AZGroup do ông Lê Ngọc Lâm thực hiện đều không có hiệu lực pháp luật do ông Lê Ngọc Lâm không phải cổ đông của Công ty AZGroup. Công ty từ chối công nhận tư cách cổ đông đối với người nhận chuyển nhượng cổ phần tư ông Lê Ngọc Lâm không đúng quy định pháp luật như nêu trên.
  6. Công ty AZGroup sẽ tiến hành huỷ mọi giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần AZ Invests (tên cũ: Công ty TNHH Đại Tùng Lâm). Kể từ ngày hoàn tất huỷ giao dịch chuyển nhượng, Công ty AZGroup không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ của cổ đông đối với Công ty Cổ phần AZ Invests. Công ty Cổ phần AZ Invests và người đại diện theo pháp luật – ông Trương Anh Huy không được sử dụng mọi thương hiệu, uy tín, hình ảnh, giá trị thương mại, tài sản trí tuệ của Công ty AZGroup và không được có bất kỳ hành vi nào gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến uy tín, hình ảnh, thương hiệu của Công ty AZGroup.

Chúng tôi hi vọng nhận được sự hợp tác từ các cổ đông, các cơ quan quản lý, báo chí, khách hàng, đối tác, người lao động trong thời gian tới.

Trân trọng./.

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Đức Anh

(đã ký)

File ký xác nhận đính kèm Thông cáo báo chí