AZ Architects là công ty cung cấp các giải pháp thiết kế tích hợp từ thông tin quy hoạch đô thị, ý tưởng, thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan cho đến quản lý dự án.

Năm thành lập: 2016

Website: www.azarchitects.co

50

DỰ ÁN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

5

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ & ỨNG DỤNG THÔNG MINH

100+

NHÂN SỰ TOÀN THỜI GIAN

02

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

DỰ ÁN NỔI BẬT

ĐỐI TÁC